• trafostanice - kabelske i stupne
  • energetski transformatori
  • mjerni transformatori
  • kabelske glave, spojnice i pribor
  • kabelski kanali
  • VN prekidači, rastavljači i osigurači
  • izolatori i odvodnici prednapona
  • vodiči, ovjesni i spojni materijal za zračne vodove
  • stupovi čelično rešetkasti, betonski, drveni
  • oprema za gromobrane i uzemljenje